Projekty

 

EKOTECHNA

(Ekotechna ako náš pilotný projekt)

Firma iFX Services s.r.o. v rámci pilotnej spolupráce so spoločnosťou Ekotechna s.r.o. Prešov, uvádza svoj pilotný projekt automatizácie a parametrizácie technickej prípravy výroby, formou digitálnych prototypov konfigurátorov, ktoré majú silný kaskadový vplyp na efektivitu práce, znižovanie chybovosti v procese výroby a časový fond zamestnancov, čo v konečnom dôsledku výrazne šetrí finančné zdroje spoločnosti.

Popis firmy Ekotechna s.r.o Prešov:

Ekotechna s.r.o. Prešov

je popredným výrobcom a dodávateľom priemyselnej vzduchotechniky s vysokým štandardom kvality. Zaoberá sa komplexným riešením vzduchotechniky a odprašovania od poradenstva, projektovania, výroby a dodávky po záručný a pozáručný servis. Ekotechna s.r.o. Prešov bola založená v roku 1991 a disponuje skúseným tímom pracovníkov s modernou výrobnou základňou. Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality ISO2001. Víziou spoločnosti je byť trvalo konkurencieschopným a cenovo zaujímavým dodávateľom priemyselnej vzduchotechniky a svoje výrobky a služby flexibilne prispôsobovať potrebám zákazníkov.

http://www.ekotechna.sk/