Nezaradené

Customizácia a digitalizácia výrobných procesov predstavujú aktuálne trendy vývoja priemyselnej výroby. Customizácia, t.j. dizajnovanie a výroba podľa individuálnych požiadaviek zákazníka za cenu štandardného výrobku, si vyžaduje skrátenie vývojových, výrobných a […]

Elektrotechnika, strojárstvo alebo informatika. V automatizácii sa stretávajú tieto vedné odbory. Pomocou nich vzniká efektívnejšie riadenie technologických postupov. Aj preto, že do činnosti automatizácie nemusí zasahovať človek, medzi jeho výhody patria: […]

Spoločnosť iFX Services s.r.o bola založená v roku 2017. Ponúkame širokú škálu služieb v rámci technického kreslenia, digitálneho modelovania a dizajnu, grafických a webových služieb. Zameriavame sa hlavne na automatizačné CAD riešenia s podporou pre […]