Customizácia výrobných procesov

Customizácia a digitalizácia výrobných procesov predstavujú aktuálne trendy vývoja priemyselnej výroby. Customizácia, t.j. dizajnovanie a výroba podľa individuálnych požiadaviek zákazníka za cenu štandardného výrobku, si vyžaduje skrátenie vývojových, výrobných a dodacích časov. Digitalizácia je zameraná na riadenie výroby, plánovanie procesov, výber optimálnych technológií, či analýzu digitálnych dát.

Všeobecne sa odporúča, zvlášť v prostredí menších firiem, začať od malých projektov, kde je vyššia pravdepodobnosť rýchleho nárastu investícií a zvýšenia efektivity výroby. Príprava a realizácia zmien si vyžaduje realizačný tím vybavený kreativitou, dobrými teoretickými vedomosťami, ale aj praktickými skúsenosťami, dostatkom časových a finančných  prostriedkov. Tu sa otvára priestor pre spoluprácu firiem. Spolupráca na spoločných projektoch vychádza z aktuálnych potrieb strojárskych firiem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *