Stiahnuť

Nadstavba aplikácie Autodesk Inventor

Stiahnuť Add-on:

iFX_Services_Addin_Setup Ver 20181004

Postup pri inštalácií:

1. Spustiť inštalačný súbor ako Administrátor

2. Kliknúť na tlačidlo „Next“

3. Prečítať licenčné podmienky (Minimálne je potrebné posunúť bežec na pravo) následne

potvrdiť “ I accept the licence terms “ ( Súshlasim s licenčnými podmienkami ).

4. Uistite sa, že informácia v preddefinovanej ceste na inštaláciu zodpovedá

vašej aktuálnej verzii Inventoru.

C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2017\Addins

Ak nezodpovedá, následne je potrené to prepísať na verziu, ktorú aktuálne používate.

Je možné, že pri odinštalácií predchádzajúcich verziách Vám tam ostane preddefinovaná

iná cesta. Následne pokračujeme tlačidlom “ Install „.

5. Potvrdíme nahradenie vzorových, resp. ukážkových súborov.

6. Ukončíme inštaláciu potvrdením tlačítka “ OK “