september 2018

Customizácia a digitalizácia výrobných procesov predstavujú aktuálne trendy vývoja priemyselnej výroby. Customizácia, t.j. dizajnovanie a výroba podľa individuálnych požiadaviek zákazníka za cenu štandardného výrobku, si vyžaduje skrátenie vývojových, výrobných a […]