december 2017

Elektrotechnika, strojárstvo alebo informatika. V automatizácii sa stretávajú tieto vedné odbory. Pomocou nich vzniká efektívnejšie riadenie technologických postupov. Aj preto, že do činnosti automatizácie nemusí zasahovať človek, medzi jeho výhody patria: […]